Η 7Days είναι μια εταιρεία άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο εδώ και δεκαετίες. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε και σεβόμαστε απόλυτα τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας - τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. H Εταιρική Φιλανθρωπία, o Εταιρικός Εθελοντισμός και οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές είναι οι βασικές κατηγορίες, που καθορίζουν το πρόγραμμα δράσης μας.